Mẫu văn bản mô tả công việc


4.5 ( 5375 ratings )
Économie et entreprise Livres
Développeur anhnv
6.99 USD

★★★★★ - Ứng dụng Mô tả công việc - ★★★★★
Giá trị của một người giám đốc - quản lý giỏi là khả năng nhìn nhận, bao quát mọi vấn đề trong trong công việc. Nhờ khả năng quan sát, bao quát một cách đầy đủ về công việc sẽ giúp người giám đốc, quản lý mô tả một cách chính xác, rõ ràng các công việc cho nhân viên, cùng các mục tiêu cần hoàn thành. Giúp tạo ra sự phát triển bền vững trong hiện tại, lâu dài trong tương lai.

BizApp ra được hoàn thành nhằm hỗ trợ cho Nhà quản lý, quản trị có thể mô tả công việc cho nhân viên diễn ra nhanh chóng, chính xác. Đem lại hiệu quả cao trong công việc. Đây là một công cụ quản trị doanh nghiệp và quản lý nhân sự hữu hiệu. Tất cả các chức danh công việc đều được mô tả một cách chính xác, cụ thể về trách nhiệm, mục tiêu thực hiện công việc cùng với các điều kiện tối thiểu cần thiết khác.

Hãy sử dụng ứng dụng ngay hôm nay để có một công cũ hỗ trợ đắc lực trong công việc.

23 Phòng ban với hơn 200 mẫu mô tả công việc:
Phòng Kế Hoạch | Phòng Nghiên cứu - phát triển | Phòng Nhân sự - Lao động tiền lương | Phòng Nhân sự - Phát triển nhân lực | Phòng Nhập khẩu | Phòng Thiếp thị - Marketing | Phòng Thiết bị | Phòng Thiết kế | Phòng Vận tải | Phòng Vật tư | Phòng Xuất khẩu | Phòng Xây dựng | Phòng Y tế | Phòng bán hàng | Phòng chất lượng | Phòng giao nhận | Phòng kinh doanh | Phòng kế toán | Phòng đời sống | Tổng kho | Văn phòng công ty | Xí nghiệp | Phòng IT